Verkeersbelasting


Simulatie verkeersbelasting

Simulatie Verkeersbelasting  

Vanaf 01/03/2012 worden de belasting op de inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting grondig hervormd.

Bij de bepaling van de belastbare grondslag wordt rekening gehouden met de milieukenmerken van het voertuig zoals de COČ uitstoot, de uitstoot fijn stof, het brandstoftype en de euronorm. Via deze ingrijpende wijziging van de berekeningswijze van de BIV en de verkeersbelasting wil de Vlaamse Regering de bevolking aanzetten om haar aankoopgedrag inzake voertuigen te wijzigen en haar overtuigen om voor een schone(re) wagen te kiezen.

Om de berekening te kunnen uitvoeren, hebt U verschillende gegevens nodig. Hou alvast uw inschrijvingsbewijs en gelijkvormigheidsattest bij de hand.

Voor een simulatie van uw verkeersbelasting volstaat het te klikken op deze link :

 
Veel succes,

Johan, Jan, Carine, Véronique